CRS-1

  • Teknik şartnamelerde belirtilen penetrasyonda bitümden imal edilen hızlı kesilen çok amaçlı bağlayıcı katyonik asfalt emülsiyonudur.  Yol üst yapılarında bitümlü bağlayıcı, astar, yapıştırıcı malzemesi olarak kullanılır.
  • Katyonik Asfalt Emülsiyonu yüksek performanslı katyonik hızlı kesilen 160-220 penetrasyonlu bitümden koloidal proses ile imal edilen bitüm bazlı çok amaçlı bağlayıcıdır. 

Partikül Değeri: Pozitif (+)

Kesilme Değeri: < 110

Bitüm İçeriği:58-62

Akma zamanı: ≤ 20 (sn)

Elek Üstü Kalıntısı 0,5mm elek: ≤ 0,2 ( % m/m )

Çökelme Eğilimi: ≤ 5 (%) 

Yapışkanlık: ≥ 90 (%)

Penetrasyon, (25ºC) : ≤ 220 (0,1 mm)
Yumuşama Noktası: ≥ 35 ( ºC )