Doğal Fiber

 Doğal Fiber

 Fiberler Taş Mastik Asfalt (TMA) gibi açık gradasyonlu, yüksek bitüm oranlı karışım uygulamalarında kullanılmaktadır. Fiberler saf selülozik veya mineral mikrofiberleri asfalt karışımının stabilitesini artırır. Asfalt karışımında fiber kullanımı bitüm süzülmesini (bitümün drenajı) %15 azaltır. TMA veya poroz asfalt uygulamalarında süzülmenin önlenmesi, bitümün karışımın içinde süzülmeden yerinde kalması yol performansını artırır, yol ömrünü uzatır ve oksidasyonu azaltır. Fiber mikserin içinde doğrudan karışıma katılmalıdır. Bunun için basit bir dozajlama pompası kullanılabilir. Tüm fiberler granül haldedir. ARSFiber asfaltı stabilize eden bir katkı maddesidir. Doğada yenilenen ana maddelerle hazırlanan, tamamen çevre dostu bir asfalt imalatı katkı malzemesidir.

ARSFiber  Kullanım yerleri:

  - Standard tane boyutlarında mineral agrega karışımı, 

  - Yol yapımında kullanılan bitüm ve stabilizasyon katkı maddesinden ibaret mıcırlı mastik asfalttır. 

  İçinde bulunan mıcır, gözenekleri asfalt mastikle doldurulmuş bir iskelet oluşturmaktadır. Bağlayıcı maddenin yüksek oranda olması, asfalt hazırlandıktan sonra ve nakliye ve kullanım sırasında bileşenlerin fraksiyonlara ayrışmasını önlemek için stabilizasyon katkı malzemesi kullanılmasını gerektirmektedir.

 ARSFiber düşük oranda kullanıldığında  dahi yüksek oranda bitüm içeriğine ulaşıyor ve karışımın homojenliğini sağlamaktadır. Bu ürün kullanılarak hazırlanmış mıcırlı mastik asfalt, çevre etkilerine ve yüklenmelerden doğan gerilimlere karşı önemli ölçüde mukavemetlidir.

 FİBROCEL® katkı maddesinin asfalt karışımına etkileri ise bitümü bağlaması sayesinde asfalt tabakasının dibine çökelmesini önler, bu ise viskozitenin artması ve ısıya hassaslığın azalması sonucunu doğurur. Asfalt, büyük miktarda bitüm bağlanmış olması nedeniyle, rutubete, yıpranmaya, yorulmaya ve çatlamaya karşı daha mukavemetli olur. Bitümün mıcır iskeletinden akmasını engeller. Karışımın homojenliğini sağlar. Karışımda üç boyutlu bir elyaf iskeleti oluşturur.