DOP (Soyulmayı Önleyici Asfalt Katkı Maddesi)

DOP (Soyulmayi Önleyici Asfalt Katki Maddesi)

Birçok ülkede sıcak karışım asfaltlarda soyulma önemli bir problemdir. Asfalt bozulmalarının yüksek maliyet getirmesinden ötürü, mukavemet arttırıcı malzeme kullanımının öenmi artar. 

Bitüm ve agrega arasındaki adezyon(yapışma) bitümlü kaplamaların ömrü açısından önemli bir faktördür. Yol yüzeylerinde oluşan bozulmaların sebebi adezyon eksikliği ve soyulmadır. Soyulma agrega ile bitüm arasındaki bağın kopması anlamına gelir. Bitümün agregaya yapışması bir yüzey olayıdır.

Su, belli koşullar altında bitümü agregadan ayırma özelliğine sahiptir. Buna ilaveten trafik yüküde bu ayrışmayı hızlandırmaktadır. Birçok agrega suyla; bitüme oranla daha kolay ıslanır.

Soyulma olayını engellemek için Anti- Stripping denilen soyulma mukavemetini artırıcı malzemeler kullanılır. Bu malzemeler asfaltın içine düşük oranlarda karıştırılarak soyulma olayı engellenmeye çalışılır. Bütün bir asfalt üst yapının maliyeti göz önünde bulundurulduğunda ; bu mukavemet artırıcıları kullanmak pek bir ekstra maliyet getirmemekte; diğer taraftan da iyi bir koruyucu vazifesi yaparak asfaltın ömrünü uzatmaktadır.

DOP Sağladığı Avantajları

• Bitüm ve agrega arasında derhal yapışma ve bağ sağlayarak kaplama ömrünü en az iki kat artırması,

• Suyun etkisi nedeniyle yüzeydeki aşınma tabakasında soyulmayı önlemesi ve buna bağlı olarak yüzeydeki siyah rengin kaybolmasını engellenmesi,

• Kapilar su veya ıslak granüler alt temel tabakalarının yol açtığı, bitümlü temel tabakalarındaki soyulmayı önlemesi,

• Soyulmanın yol açtığı taşıma kapasitesi veya mukavemetindeki düşmeyi azaltması,

• Malzemeler soyulmaya meyilli olsa dahi çok çeşitli agreganın seçilebilmesi.