Emülgatör

EMÜLGATÖRLER


 Asfalt emülsiyonu imalatında emülgatör adı verilen kimyasal katkı maddeleri kullanılır. Bu emülgatörler suda çözündüğü zaman (+) veya (-) yüklü olurlar. Bu yüklere bağlı olarak anyonik veya katyonik emülgatör adını alırlar. Asfalt emülsiyonları; asfalt taneciklerinin bir takım kimyasal maddeler yardımı ile su içerisinde homojen bir şekilde dağılmasından oluşan bir yapıdır.


 Asfalt emülsiyonları da kullanılan bu emülgatörlere bağlı olarak iki genel gruba ayrılırlar: Anyonik asfalt emülsiyonları ve katyonik asfalt emülsiyonları. Bunlar da kesilme durumlarına bağlı olarak çabuk kesilen, orta hızda kesilen ve yavaş kesilen olarak üç gruba ayrılır.

 

 İstenilen uygulama alanı doğrultusunda üretimi yapılan asfalt emülsiyonları; asfalt çimentosu, su, emülgatör, stabilizör, asit veya bazın belirli oranlarda karıştırılarak bir kolloid değirmenden geçirilmesi ile üretilir.

 

 Asfalt yol yapım, bakım ve onarım işlerinde bağlayıcı olarak kullanılan bitüm, normal çevre sıcaklığında son derece viskozkatı bir malzemedir. Bitüm, asfalt kaplamalı yol yapım çalışmalarında kullanılabilmesi ve agrega ile karıştırılarak işlenebilmesi için ince ve akıcı halde olmalıdır. Bitümün akıcı ve de işlenebilir hale gelebilmesi için yüksek derecelere kadar ısıtılmalı veya içine çözücü (mazot, gazyağı, benzin vb.) katılmalı ya da su ile emülsiyon haline getirilmesi gerekmektedir. Bitümün kimyasal ve mekanik işlemlerle su ile emülsiyon haline getirilmesinin en önemli girdilerinden bir tanesi asfalt kimyasalları yani bitüm emülgatörleridir. Emülgatörler suyun içinde dağılarak emülsiyon halinde kalan bitüm damlacıklarının üretim, taşıma, serme, karıştırma sırasında birbirine yapışmasını engelleyerek emülsiyonun dayanıklı olmasını sağlar. Uygulama sonrasında ise (yüzeye serilmesi, agrega ile karıştırılması vb.) isteğe bağlı olarak hızlı ve yavaş kesilmeye göre tekrar bir araya gelmelerini sağlar. Emülgatörler kullanılarak üretilen emülsiyonlar ile yapıştırıcı tabaka, astar tabakası, sathi kaplama, slurry seal, microsurfacing, yerinde ve plentde soğuk karışım, soğuk karışım yama, yerinde ve plentde geri kazanımlı soğuk karışımlar (recycling) ve diğer bazı asfalt kaplama ve karışım tiplerini kolay, ucuz, bozulmaya karşı dayanıklı ve uzun ömürlü olarak elde etmek mümkündür.

 

 Emülgatör firmasınca üretilen emülgatör, yağ asidi amidi yapısıyla, hızlı ve orta dereceli bitüm emülsiyonların yapımında kullanılan katyonik yapıda bir emülgatördür.