Karbon Siyahı / Carbon Black

Karbon Siyahı / Carbon Black

 Gaz veya sıvı haldeki karbonlu hidrojenlerden kısmi yanma, termik parçalanma veya her iki türlü elde edilen ince dağılmış yapısal olarak grafite benzeyen karbon taneciklerine “Karbon Siyahı” adı verilir.

 Bitümlü sıcak karışımların (BSK) ile kaplanan yollarda, ağır trafik ve iklim etkileriyle oluşan tekerlek izi, düşük sıcaklık çatlağı, yorulma çatlağı, yaşlanma ve nem hasarı gibi kusurlar en yaygın görülen bozulmalardır.

 Karbon siyahı mineral filler malzemesinin kullanımı, karışımın rijitlik ve gerilme artışı için uygun bir değer artışı sağlar.

Kullanım avantajları

•İnce yapısı sebebiyle iyi bir filler özelliği gösterir.

•Asflatın tekerlek izine karlı direncini önemli ölçüde arttırır.

•Asflatın durabilitesi, aşınma direnci ve sıcaklık hassasiyeti için faydalıdır.

•Asfaltın sıcaklık - vizkozite özelliğini arttırarak iyileşme sağlar.

•Bakım onarım maliyetlerini azaltır.