Renkli Asfalt

Renkli asfalt; 

  • mineral agregalar,
  • sentetik bağlayıcı 
  • ve pigmentlerden oluşan 3 bileşenden oluşur. 

 Bileşenler, siyah bitümden arındırılmış sıcak karışım asfalt plentinde karıştırılır ve siyah asfalt betonu ile aynı şekilde serimi yapılır.

Asfalt karışımının karıştırılmasından ve seriminden hemen sonra rengi parlak olacaktır, daha sonra kullanıma bağlı olarak biraz daha koyu hale gelecektir.

İdeal rengin elde edilmesi için gereken rengi andıran agregalar kullanılması önerilir. 

  •  Örneğin, kırmızı asfaltlar için kırmızı granit türleri, yeşil asfalt için yeşil diyabaz uygundur.

Renkli asfalt; 

  • mineral agregalar,
  • sentetik bağlayıcı 
  • ve pigmentlerden oluşan 3 bileşenden oluşur. 

 

Bileşenler, siyah bitümden arındırılmış sıcak karışım asfalt plentinde karıştırılır ve siyah asfalt betonu ile aynı şekilde serimi yapılır.

Asfalt karışımının karıştırılmasından ve seriminden hemen sonra rengi parlak olacaktır, daha sonra kullanıma bağlı olarak biraz daha koyu hale gelecektir.

İdeal rengin elde edilmesi için gereken rengi andıran agregalar kullanılması önerilir. 

 

  • Örneğin, kırmızı asfaltlar için kırmızı granit türleri, yeşil asfalt için yeşil diyabaz uygundur.